Is cola een geregistreerd handelsmerk of anderszins beschermd woord?

alt feb, 13 2023

Cola is een woord dat al meer dan een eeuw wordt gebruikt als een naam voor een bepaald type drank. Het is een algemeen woord en dus is het niet beschermd door een handelsmerk of andere intellectuele eigendomsregistratie. Er zijn echter veel bedrijven die een naam hebben geregistreerd die lijkt op het woord cola, zoals Coca-Cola, Pepsi-Cola en andere. Deze bedrijven hebben het woord geregistreerd als hun handelsmerk, waardoor anderen het niet mogen gebruiken zonder hun toestemming.

Schrijf een reactie